Koçluk İzmir
Koçluk kişilerin hayatlarında bir farkındalık yaratma sürecidir. Süreç diyoruz çünkü bu hemen bir anda tek seansta uygulanamaz. Bunun yoğun çalışmayla ve koçla kişi arasındaki güven duygusuyla ilgili olduğu da bilinmelidir. Bu güven konusu önemlidir çünkü kişi ve koç bu süreçte birlikte hareket ederler. Böylece tüm potansiyellerin ortaya çıkması için çalışılır. Bunlar iş yaşamı sosyal yaşam potansiyel yaşam için yürütülen bir süreçtir. Yaşam koçluğu çalışmaları nasıl yapılır;Yaşam koçluğu uygulamalarında ilk ve temel uygulama yüz yüze yapılan koçluktur. İletişim açısından en verimli koçluk çalışmasıdır. Uygulama tecrübeleri yüz yüze yapılan ilk görüşmenin bütün koçluk sürecini planlamakta çok daha etkili olduğunu göstermiştir. Koçun rolü nedir?Koçlar, kişinin stres düzeyini kontrol etmesine destek olur hede
KOÇLUK NEDİR?
“Coach” Fransızca kökenli bir sözcüktür Anlamı insanları bir yerden diğerine taşıyan araç, araba’ dır 1840’ larda özel öğretmenler için kullanılırdı 1889 ve sonrasında ise sporcuları eğiten kişiler için kullanılmaya başlandı.Kendi liderlik tarzını oluşturma anlamında ise 1985 yıllarında Dr Dick Borough tarafından kullanıldı Daha sonralarda giderek popülaritesi arttı ve koçluk okulları bile açıldı Şu an 30 ülkede yaklaşık 7000 üye bu alanda çalışmaktadır Böylesine hızlı yayılmasının nedeni, kısa zamanda çok etkili sonuçlar elde etmesidirKoçlukta  esas önemli olan ilkeler şunlardır: Herkes gerekli olan yeteneklere sahiptir ve bunları geliştirebilir .İnsanlar o an için yapabilecekleri en iyi seçimi yaparlar .İnsan eylem amaçlıdır. Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır. Koçluk
Koçluk Muğla
 Yaşam koçluğu;Hayallerinize, isteklerinize, gerçekçi hedeflerinize ulaşmak için bir tür yolculuk yaparsınız. Bu yolculukta yaşam koçunuz; yol arkadaşınız olur. İstediğiniz yere en sağlıklı, hızlı ve etkin şekilde ulaşmanızı sağlar. Koçunuz; yol arkadaşınız olarak kendi potansiyelinizi keşfetmenizi ve ortaya çıkarmanızı destekler. Sizi motive eder.  Hedeflerinize giden yolda kendinize inşa ettiğiniz duvarları,  güçlü sorular sorarak görmenizi sağlar.  Farkındalığınızı artırır. Olaylara, kişilere bazı teknikler kullanarak farklı açılardan bakmanız için yardımcı olur.Bir hayaliniz, hedefiniz yok ise; hayattan tatmin olmanız, mutlu olmanız için ne istediğinizi bulmanıza yardımcı olur.Koçluk; kişinin belirlediği gerçekçi hedeflere stratejik bir plan dahilinde ulaşılmasını sağlayan eylem odaklı profesyonel bir disiplin, çözüm odaklı, interaktif b
Muğla Koçluk Eğitimleri
Koçluk Becerileri; Kelime anlamı olarak koçluk ”coaching” ;  birini, bir yerden bir yere götürme anlamına gelir. Koçluk; istenen performansa ulaşmak için, koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kişilerin var olan potansiyellerini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir. Koçluk;  doğru sorular ile kişilerde farkındalık yaratma sanatıdır.

Koçlar dinlemek, gözlemlemek ve danışanın bireysel ihtiyaçlarına uygun yaklaşımları belirlemek üzere eğitim almıştır. Koçlar çözümleri ve stratejileri danışanın kendisinden edinirler; danışanın doğal olarak yaratıcı, becerikli ve bir bütün olduğuna inanırlar. Koçun görevi, danışanın zaten sahip olduğu beceri, yetenek ve yaratıcılığı geliştirmek için destek sağlamaktır.

 Koç da

Antalya Koçluk Eğitimleri
Koçluk, ilk olarak 60'lı yılların sonunda ABD'de bütün bir kurumun daha etkin çalışması için çalışan örgütsel gelişim danışmanlarının yürüttükleri projelerin parçaları olarak kurumun içindeki liderlerle birebir çalışmaları ile başladı denebilir. Yani koçluk kavramı aslında organizasyonel gelişim çalışmalarının entegre bir parçası idi. 80'li yıllarda Thomas Leonard koçluğu daha geniş kitlelerin de yararlanacağı bir biçimde yapmaya ve profesyonel koçlar yetiştirmeye başladı.Koçluğun en önemli özelliği sorgulayıcı bir sistem olmasıdır. Kişiler arzuladığı hedefe ulaşmak için kendisini harekete geçirecek bir etkene ihtiyaç duyar. Koçluk sistemindeki güçlü sorularla yapılan sorgulama tekniği kişiyi düşündürerek bazen fark etmesini, bazen de başka açılardan kendisine ve hayata bakmasını sağlayarak eyleme geçmesini kolaylaştırır.Kişinin en önemli ihtiyacı olan olumlu duyguları